Polygonia | HÖR - October 21 / 2023 (@hoer.berlin)